Recollida de trastos

Recollida de trastos vells a domicili

La recollida de trastos vells es realitza el segon i últim dilluns de mes, prèvia comunicació a les Oficines Municipals de l’Ajuntament (com a màxim el divendres anterior a la recollida abans de les 13h.)

Es poden deixar un màxim de 6 peces al carrer davant l’habitatge de l’interessat i cal que siguin hi dipositades des de les 8 del matí, hora en què la Brigada Municipal comença la recollida.

Resta prohibit l’abocament incontrolat de trastos i residus. Aquest comportament pot derivar en l’inici d’un expedient sancionador i multes de fins a 3.000 € (a nivell local) i superiors (Dept. Medi Ambient).

La via pública és l’espai comú de tots els ciutadans. Cal respectar-la. No deixis mai res al costat dels contenidors ni abocat de forma incontrolada. El civisme i la bona imatge del Municipi, és cosa de tots.

Els residus que no s’accepten com a trastos vells, pots portar-los a la deixalleria mòbil o informar-te a l’Ajuntament del lloc que els pertoca per no contaminar ni abocar-los de forma incontrolada (p.e.: la roba pot dipositar-se en diferents contenidors d’”Humana” distribuïts en el Terme Municipal i els tóners i cartutxos de tinta al contenidor específic de recollida que hi ha a les Oficines Municipals).

Entre tots, aquestes imatges d’han d’acabar: