Recollida orgànica a establiments

Recollida selectiva porta a porta de fracció orgànica a establiments de restauració

Recollida comercial: És un servei específic per al sector comercial que es realitza porta per porta. Inclou la recollida de matèria orgànica i rebuig a restaurants, bars, botigues d’alimentació, etc.

El mateix servei es presta, per part del CCBE a 29 municipis de la comarca, majoritàriament als de menor població.  Es va iniciar el mes d’abril de 2006 de manera voluntària, i actualment  la normativa vigent obliga a tots els municipis independentment del nombre d’habitants a recollir selectivament la fracció orgànica de la resta de residus municipals.

L’any 2014 es van recollir 2.157 tm de material, mitjançant els contenidors repartits entre els carrers, restaurants, escoles, i altres establiments generadors de fracció orgànica.

Aquest servei suposa una despesa important pels ajuntaments i per tant, per tal que econòmicament sigui viable cal una implicació important per part de tota la població, el que suposa fer un esforç en campanyes de sensibilització i de seguiment del servei.

STOP malbaratament alimentari!:

http://www.baixemporda.cat/ca/malbaratament_alimentari.html