Equip de govern

V. Peiró

Sra. Vanessa Peiró i Royán

Alcaldia-Presidència

 

L’Alcaldia es reserva les facultats de direcció i gestió de les àrees de Presidència, Governació, Hisenda i Patrimoni, Règim intern, Urbanisme,  que inclou els assumptes següents:

 • Relacions institucionals
 • Representació de l’Ajuntament
 • Direcció i gestió dels Serveis Econòmics
 • Recursos Humans
 • Atenció ciutadana
 • Relacions ciutadanes
 • Promoció d’associacions
 • Relació amb els mitjans de comunicació
 • Serveis interns
 • Organització administrativa i dels serveis de Secretaria
 • Protecció civil
 • Direcció i gestió de l’agent local
 • Planejament urbanístic
 • Gestió urbanística
 • Disciplina urbanística
 • Direcció i gestió dels Serveis Tècnics municipals

L’Alcaldia coordinarà i supervisarà l’actuació dels regidors amb delegacions especials.

 

J. Matés

Sr. Joan Matés i Espejo

1r. Tinent d’Alcalde

Delegació genèrica de les àrees de Medi Ambient, Promoció econòmica i treball, Comerç i Consum i Turisme. Les àrees inclouen els assumptes següents:

 • Gestió, direcció i protecció del medi ambient.
 • Control, conservació i manteniment de camins rurals
 • Control i vigilància de boscos
 • Neteja de lleres
 • Neteja de terrenys i parcel·les
 • Control d’abocadors.
 • Direcció i gestió del personal de la brigada de neteja i condicionament d’espais públics.
 • Indústria
 • Consum
 • Turisme
 • Neteja i manteniment de la via pública
 • Recollida i tractament de residus
 • Recollida selectiva de paper, vidre i plàstic
 • Deixalleria mòbil

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 

E. Peiró

Sr. Enric Peiró i Torrent

2n. Tinent d’Alcalde

Delegació genèrica de les àrees d’Obres Públiques i Serveis, Brigada municipal i Esports. Les àrees inclouen els assumptes següents:

 • Planificació i control de les obres municipals
 • Seguiment de les obres públiques
 • Vigilància, control i manteniment dels serveis urbans. (enllumenat públic, aigua potable, sanejament)
 • Direcció i gestió del personal de la brigada municipal d’obres i serveis
 • Gestió, direcció i manteniment d’espais esportius municipals
 • Polítiques de promoció de l’esport
 • Organització d’activitats esportives
 • Impulsar la pràctica de l’esport mitjançant les entitats esportives
 • Fomentar la pràctica de l’esport de lleure i popular en la població
 • Col·laboració amb les entitats esportives del municipi

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 

M. Sánchez

Sra. Mª Àngels Sánchez i Gelada

3a. Tinent d’Alcalde

Delegació genèrica de les àrees de Joventut, Ensenyament, Sanitat i Benestar Social així com la direcció i gestió dels serveis de neteja i casal d’estiu. S’inclouen els assumptes següents:

 • Direcció i gestió del personal de neteja
 • Organització d’activitats dirigides a la joventut
 • Gestió i direcció del Punt d’Informació Juvenil
 • Gestió, direcció i manteniment dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut
 • Organització i seguiment dels Casals d’estiu.
 • Atenció primària de la salut
 • Consultori mèdic
 • Protecció de la salubritat pública
 • Serveis socials i promoció-reinserció social
 • Serveis a les persones
 • Gent gran
 • Gestió i direcció de l’activitat d’ensenyament en tots els seus aspectes
 • Gestió i direcció dels edificis públics destinats a activitats d’ensenyament

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 

Ll. Perpiñá

Sr. Lluís Perpiñá i Torrent

4t. Tinent d’Alcalde

Delegació genèrica de les àrees de Cultura, Festes i activitats populars, que inclouen els assumptes següents:

 • Activitats culturals
 • Organització de festes populars i fires.
 • Programació i seguiment dels cursos i tallers que s’organitzin.
 • Control dels serveis de la biblioteca municipal.

Qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis que li han estat delegats, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 

Entrevista o cita amb Alcaldia i/o Regidories:

 • Concertant visita prèvia a través del telèfon 972301974, demanar per la Srta. Teresa Muñoz, responsable d’agenda.

 

Adreces electròniques i telèfons de contacte:

alcaldia@mont-ras.cat – 609 933 047

jmates@mont-ras.cat – 625 194 761  

epeiro@mont-ras.cat – 615 397 286

msanchez@mont-ras.cat – 686 725 553

llperpinya@mont-ras.cat – 690 214 494