SUBVENCIÓ: Fons Econòmica i Cultural 2022

Es fa saber que la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció total per import de 63.850,89 € segons el següent quadrant: