Restes històriques

El terme de Mont-ras ja fou poblat des d’antic. En diferents punts del municipi s’han trobat vestigis de jaciments romans. Prop de la Fontmorisca es descobrí una estació romana que podria haver estat utilitzada com a punt de distribució de productes agrícoles, tot i que depenia d’una vila situada terra endins. Aquest jaciment estaria situat en una mena de plataforma sobre un penya-segat damunt les cales del Crit i de la Fontmorisca, on s’han recollit abundosos fragments ceràmics en superfícies datables entre els segles I i III dC.

Actualment, és molt difícil d’observar aquestes restes a causa de la malesa que cobreix els boscos de la rodalia. En el Museu ‘Cau de la Costa Brava’ de Palamós, es guarden fragments de terrissa procedents d’aquest jaciment.

D’altres restes, d’època romana, s’han trobat al sud-est del puig i del raval de la Cucala, a la vora de Torrentbó, rieral que aflueix a la riera Aubi, on s’han recollit superficialment fragments de ceràmica romana: àmfores, tègules, terra sigil·lada i terrissa comuna; a la carretera de Girona a Palamós, on es trobaren també restes de ceràmica romana; i al veïnat de les Roquetes, on es recolliren fragments de trègula de tipus romà. En el Museu de Palafrugell es conserven alguns materials de l’estació romana de Torrentbó, fins al present inèdita.