Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

El diumenge 12 de maig es celebren Eleccions al
Parlament de Catalunya.

El dimarts dia 19 de març es va publicar el Decret de dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d’eleccions per al proper diumenge dia 12 de maig (DOGC núm.60/2024, de 18 de març).

Qui pot votar en aquestes eleccions?

Els electors residents i els electors residents absents que viuen a l’estranger.

 • Els electors residents a Espanya poden votar a la mesa electoral o sol·licitar el vot per correu des d’Espanya. Si es troben temporalment a l’estranger, des del seu país de residència temporal, poden votar sol·licitant-ho als consolats.
 • Per als espanyols residents absents que viuen a l’estranger, l’Oficina del Cens Electoral els enviarà d’ofici la documentació per al vot, sense necessitat de sol·licitud prèvia i podran votar per correu o dipositar el seu vot a l’urna que hi haurà en els llocs habilitats. Si es troben temporalment a Espanya, podran votar per correu sol·licitant-ho en qualsevol oficina de Correos.

Cens electoral


 • El cens electoral s’ha tancat a data 1 de gener de 2024 i recull els moviments comunicats fins al dia 28 de desembre de 2023. El cens s’exposarà del dia 25 de març al dia 1 d’abril, perquè tal que els electors puguin consultar-lo i, si ho consideraven oportú, presentar reclamacions contra les seves dades censals per mitjà dels ajuntaments, consolats o directament a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral C. de Cap de Creus 4-6, baixos, 17005 Girona.
 • Només es tindran en compte les reclamacions que facin referència a la rectificació d’errades en les dades personals, als canvis de domicili dins d’una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció malgrat tenir-ne el dret.

Consulta el cens a l’Ajuntament de Mont-ras.

 • També es pot consultar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Mont-ras en horari d’atenció al públic:
 • Adreça: Plaça de l’Ajuntament 1 de 17253 Mont-ras.
 • Elements: La persona interessada s’haurà d’identificar amb l’aportació del DNI o passaport o el permís de conduir. No obstant això, caldrà tenir en compte que si considera oportú presentar reclamació contra alguna dada personal, caldrà que en el document aportat hi constin les dades correctes.
 • Consulta el cens a través dels sistemes telemàtics
 • La consulta també es podrà realitzar per mitjans informàtics, prèvia identificació de la persona interessada amb sistema Cl@ve o certificat digital o qualsevol certificat reconegut per l’Instituto Nacional de Estadística i accedint al següent enllaç.

Calendari electoral


 • Data de tancament del cens: El dia 1 de gener de 2024
 • Exposició del cens electoral provisional: Del 25 de març a l’1 d’abril de 2024
 • Exposició de seccions, locals i meses electorals: Del 15 al 31 de març de 2024
 • Termini per a la sol·licitud del vot per correu: Del 19 de març al 2 de maig de 2024
 • Termini per a dipositar el vot per correu: No més tard del dia 8 de maig de 2024
 • Presentació de candidatures: Del 3 al 8 d’abril de 2024
 • Publicació de les candidatures presentades: Dia 10 d’abril de 2024
 • Publicació de les candidatures proclamades: Dia 16 d’abril de 2024
 • Sorteig de formació de les meses: Del 13 al 17 d’abril de 2024
 • Publicació dels locals i llocs públics per a la campanya: Del 20 de març al 3 d’abril de 2024
 • Campanya electoral: Del 26 d’abril (a les 00:00 h) al 10 de maig de 2024
 • Eleccions: Diumenge dia 12 de maig de 2024 (de 9 del matí a 8 de la tarda)