Associació d’amics del pessebre del Baix Empordà

Tipus: Associació

Número d’inscripció al registre: 4842

Data d’inscripció al registre: 31/8/2004

Adreça: Carrer Major, 6

Població: Mont-ras

Codi Postal: 17253

Comarca: Baix Empordà

Finalitat: Continuar i fomentar la tradició de fer el pessebre, costum evangèlic, popular i artístic. Per portar-ho a terme realitza, a més d’exposicions, cursos, conferències, col·loquis, visites culturals i totes aquelles activitats que afavoreixin els objectius de l’entitat.

Òrgans de govern:

President: Albert Català Pou

Secretària: Maria Garcia Arenas

Sotspresident: Josep Ponjoan Ferrer

Tresorera: Rosa Sancho Garcia

Àmbit o activitats: Pessebres, diorames, cursets aprenentatge i perfeccionament tècnic, etc.

Contacte / càrrec:

  • Albert Català – Tel. 608 434 692
  • Maria Bril·li – Tel.: 972 303 956
  • Maria García – Tel.: 972 317 070
  • Pere Colomer – Tel.: 972 303 919