Associació juvenil l’Ateneu Marieta

Tipus: Associació

Número d’inscripció al registre: 3282

Data d’inscripció al registre: 15/5/1998

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1

Població: Mont-ras

Codi Postal: 17253

Comarca: Baix Empordà

Finalitat: Ser un espai lúdic i de convivència que té com a ideari els principis de no-sexisme i no-racisme, la igualtat, l’educació per la pau i l’educació d’altres cultures. Així mateix, potenciar el poble.

Classificació general: Cultura

Classificació específica: JUVENILS

Òrgans de govern:

Presidenta: Mª Josep Gil Ramírez

Secretària: Sandra Carretero Ramírez

Tresorera: Laura Llamas Matas

Vicepresident: Laura Llamas Matas

Vocal: Sandra Carretero Ramírez