Equip de govern

Sra. Vanessa Peiró i Royán

Alcaldia-Presidència

L’Alcaldia es reserva les facultats de direcció i gestió de les àrees de Presidència, Governació, Hisenda i Patrimoni, Règim intern, Urbanisme.

L’Alcaldia coordinarà i supervisarà l’actuació dels regidors amb delegacions especials.


MARIA ANGELS SÀNCHEZ GELADA

1r tinent d’alcalde

Delegació genèrica de les àrees de Joventut, Ensenyament, Sanitat i Benestar Social (Gent gran i serveis socials) així com la direcció i gestió dels serveis del personal de neteja i casal d’estiu.

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 


LLUÍS PERPIÑÀ TORRENT

2n tinent d’alcalde

Delegació genèrica de les àrees de Manteniment i Serveis (neteja diària del poble, jardineria, manteniment de camins, brigada, abastament aigua, llum i clavegueram), Medi Ambient (deixalleria, PAP, lleres i franges), Seguretat, Vigilància i Mobilitat.

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 


JOSÉ ANTONIO ANDUJAR RAMOS

3r tinent d’alcalde

Delegació genèrica de les àrees d’Obres Públiques i Serveis, Energies Renovables, Agricultura i Ramadera.

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 


CRISTINA SÁNCHEZ RUEDA

4a tinent d’alcalde

Delegació especial per la direcció i gestió dels serveis corresponents a Cultura, Festes Populars, Dona i Igualtat i Diversitat Sexual.

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 


ADRIÀ GARCÍA MARTÍNEZ

Delegació genèrica de les àrees de Promoció econòmica i treball, Comerç, Consum i Turisme i Esports, Noves Tecnologies.

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 


Entrevista o cita amb Alcaldia i/o Regidories

Concertant visita prèvia a través del telèfon 972 301 974, demanar per la Sra. Teresa Muñoz, responsable d’agenda.

Adreces electròniques i telèfons de contacte:

Vanessa Peiró Royán alcaldia@mont-ras.cat – 609 933 047

M. Àngels Sánchez Gelada msanchez@mont-ras.cat – 686 725 553

Lluís Perpiña Torrent llperpinya@mont-ras.cat – 690 214 494

José Antonio Andújar Ramos aandujar@mont-ras.cat – 670 782 366

Cristina Sanchez Rueda csanchez@mont-ras.cat – 623 581 687

Adrià Garcia Martínez agarcia@mont-ras.cat – 663 648 952