Ordenances


REGLAMENTS


MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2024

El Ple de l’Ajuntament de Mont-ras, en sessió extraordinària celebrada el 2 de novembre de 2023 ha adoptat el següent acord:

Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals per a l’exercici 2024: