Factura electrònica

Què et cal saber? 

Els proveïdors que treballen amb administracions públiques, han de presentar les factures en format electrònic.

Actualment l’Ajuntament de Mont-ras no accepta factures emeses per persones jurídiques (societats), sigui quin sigui el seu import, si no es presenten en format electrònic a través del servei eFACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya o altres plataformes que tinguin convenis amb el servei eFACT.

Amb aquest procediment els proveïdors s’estalvien la impressió en paper i l’enviament postal de l’original de la factura. També s’agilitza el registre i l’entrada de dades per part de l’ajuntament, fet que comporta una reducció en els terminis de tramitació i cobrament. La tramesa telemàtica permet més seguretat i menys errors.

Per tal de conèixer el procediment i requisits tècnics necessaris per presentar la factura en format electrònic podeu accedir a la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya, on trobareu informació sobre com crear i enviar les factures electròniques. Si té problemes amb la presentació de factures a través de l’eFACT, l’AOC disposa d’un telèfon de suport a les empreses per a resoldre dubtes en la factura electrònica.
Poden contactar-hi a través del 902 90 10 80 o del correu electrònic efact@aoc.cat

Teniu tota la informació necessària al Portal de suport e-FACT per a les empreses

Qui té l’obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

Representació

Si s’actua per mitjà d’un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d’una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d’una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l’Ajuntament.

Normativa associada


On es pot presentar?

Ajuntament de Mont-ras

NIF: P1711700

Els codis DIR3 de l’Ajuntament són:

Codi Oficina comptable : L01171100
Codi òrgan gestor : L01171100
Codi unitat tramitació : L01171100

Quins documents s’han de portar?

La factura en format electrònic (format FACTURAE) signada amb certificat digital. Aquest document de Factura electrònica NO és un PDF signat, és un format específic per facturació que es genera amb programes específics de factura electrònica.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Qualsevol dia a qualsevol hora. La plataforma de lliurament de factures sempre està disponible.

A tenir en compte. Informació complementària:

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’administració pública és Facturae. Per generar les factures amb aquest format, es disposa de diverses opcions:

  • facturae.gob.es (mitjançant l’aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç)
  • b2brouter.net(el pla bàsic és gratuït i cal donar-se d’alta)
  • hazteunafacturae.com(versió de prova gratuïta durant els 20 primers dies)
  • pymefactura.net(el servei bàsic és gratuït)

També hi ha altres plataformes privades de serveis de facturació electrònica de pagament, que permeten generar factures electròniques en format Facturae.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.