Edictes

Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 1957 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de les llistes d'admesos/es i exclosos/es dels processos extraordinaris d'estabilitzaci贸 de places
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9217 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva del text ref贸s de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de la taxa per la utilitzaci贸 d'instal路lacions municipals
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7143 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 19, reguladora de la taxa per a la prestaci贸 de serveis de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7374 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial del projecte d'adequaci贸 de la urbanitzaci贸 del SAU-4
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7450 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits n煤m. 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7532 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de la taxa per la prestaci贸 del servei de casal d'estiu municipal
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7869 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 del Reglament de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 8035 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Convocat貌ria per a la cobertura provisional de la pla莽a de secretaria intervenci贸
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8696 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegaci贸 temporal de compet猫ncies de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8697 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 19, reguladora de la taxa per la prestaci贸 de serveis de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 9009 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria per a la cobertura interina del lloc de treball de secretaria intervenci贸
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8909 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva del projecte "Adequaci贸 de la urbanitzaci贸 del SAU-4"
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9411 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegaci贸 de compet猫ncies de l'Alcaldia en el primer tinent d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1829 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9621 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9877 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10366 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegaci贸 de compet猫ncies de l'Alcaldia per a celebraci贸 d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11213 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del proc茅s extraordinari d'estabilitzaci贸 de places 2022
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11324 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Correcci贸 d'errades de la convocat貌ria i bases espec铆fiques del proc茅s extraordinari de selecci贸 mitjan莽ant concurs de m猫rits i concurs oposici贸 pel torn d'estabilitzaci贸 de places de personal laboral, incloses en l'Oferta p煤blica d'ocupaci贸 per a l'any 2022, i constituci贸 de borsa
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 122 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 03/2022
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 681 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 828 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 d'una llic猫ncia ambiental per a l'activitat d'estaci贸 de servei amb rentat de vehicles
Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1652 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informaci贸 p煤blica del Projecte d'actuaci贸 espec铆fica per a la reforma, rehabilitaci贸 i consolidaci贸 del "Mas Rosell贸"
Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1657 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informaci贸 p煤blica del Projecte d'actuaci贸 espec铆fica per a la implantaci贸 d'un establiment de turisme rural, en la modalitat de masoveria, al Mas Can Mont
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7134 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de la taxa de la Llar d'infants