Edictes

Exercici: 2023 Bop: 188-0 Edicte: 8036 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria per a la constituci贸 d'una borsa de treball d'auxiliars administratius
Exercici: 2023 Bop: 178-0 Edicte: 7754 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'Impost sobre b茅ns immobles
Exercici: 2023 Bop: 175-0 Edicte: 7745 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial dels expedients de modificaci贸 del pressupost 2023 MC 2/2023, MC 3/2023 i MC 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7043 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Resolucions de l'Alcaldia en relaci贸 amb el cartip脿s municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7036 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Acords adoptats pel Ple de la Corporaci贸 en relaci贸 amb el cartip脿s municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6403 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial dels padrons fiscals exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 107-0 Edicte: 4538 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 Inicial de la modificaci贸 puntual de les normes subsidi脿ries de planejament de Mont-ras en l'脿mbit de la UA-9
Exercici: 2023 Bop: 97-0 Edicte: 4034 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informaci贸 p煤blica de sol路licitud de modificaci贸 substancial d'una llic猫ncia ambiental per a l'activitat de gestor residus de vehicles fora d'煤s
Exercici: 2023 Bop: 93-0 Edicte: 3961 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informaci贸 p煤blica de sol路licitud de llic猫ncia municipal per a l'activitat espai "Village Festival Cap Roig 2023"
Exercici: 2023 Bop: 75-0 Edicte: 3052 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de la relaci贸 definitiva d'admesos i exclosos del proc茅s de selecci贸 mitjan莽ant concurs de m猫rits pel torn d'estabilitzaci贸 de diverses places de personal laboral, incloses en l'Oferta p煤blica d'ocupaci贸 per a l'any 2022 (Exp. X2021000587)
Exercici: 2023 Bop: 71-0 Edicte: 2873 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de les bases reguladores de la convocat貌ria per a la selecci贸 d'un/a jove per al projecte Va de Feina del Pla Local de Mont-ras
Exercici: 2023 Bop: 60-0 Edicte: 2304 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria per a la provisi贸 interina, mitjan莽ant concurs oposici贸 lliure, del lloc de treball de Secretaria Intervenci贸 de l'Ajuntament de Mont-ras
Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 1957 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de les llistes d'admesos/es i exclosos/es dels processos extraordinaris d'estabilitzaci贸 de places
Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1829 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1657 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informaci贸 p煤blica del Projecte d'actuaci贸 espec铆fica per a la implantaci贸 d'un establiment de turisme rural, en la modalitat de masoveria, al Mas Can Mont
Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1652 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informaci贸 p煤blica del Projecte d'actuaci贸 espec铆fica per a la reforma, rehabilitaci贸 i consolidaci贸 del "Mas Rosell贸"
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 828 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 d'una llic猫ncia ambiental per a l'activitat d'estaci贸 de servei amb rentat de vehicles
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 681 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 122 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11324 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Correcci贸 d'errades de la convocat貌ria i bases espec铆fiques del proc茅s extraordinari de selecci贸 mitjan莽ant concurs de m猫rits i concurs oposici贸 pel torn d'estabilitzaci贸 de places de personal laboral, incloses en l'Oferta p煤blica d'ocupaci贸 per a l'any 2022, i constituci贸 de borsa
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11213 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 de les bases i la convocat貌ria del proc茅s extraordinari d'estabilitzaci贸 de places 2022
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10366 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegaci贸 de compet猫ncies de l'Alcaldia per a celebraci贸 d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9877 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9621 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9411 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegaci贸 de compet猫ncies de l'Alcaldia en el primer tinent d'alcalde