Edictes

Exercici: 2024 Bop: 119-0 Edicte: 5220 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit SC 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4801 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informació pública de la memòria valorada per la implementació de la telelectura a la xarxa de baixa de Mont-ras
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4654 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informació pública de la memòria valorada millora del cementiri municipal
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4119 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4068 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Esmena de les bases i la convocatòria per a la cobertura d'una plaça de netejadora de l'Ajuntament de Mont-ras i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4067 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en l'ús del sòl i l'edificació
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4066 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del casal d'estiu
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4065 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la Memòria valorada de les obres per millorar l'accessibilitat a la biblioteca de Mont-ras
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 3972 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de vigilants municipals amb caràcter d'urgència
Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 3895 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3825 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Delegació de funcions de l'Alcaldia (2024DECR000246)
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3766 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informació pública de sol·licitud de llicència municipal per a activitat recreativa
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3545 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Contractació de personal laboral fix derivat del procés d'estabilització
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3231 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2024. Taxa reposició personal LGP
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2897 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva de les places vacants de netejadores i la constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament de Mont-ras
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2377 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres (Exp. X2023000914)
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2376 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva de l'establiment del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable i clavegueram
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2353 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu Brigada Jove dins del programa "Va de Feina 2024"
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 1978 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana al municipi
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 1976 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informació pública per a la denominació de diversos equipaments municipals
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 1975 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació de la massa salarial del personal laboral 2024
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1755 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Informació pública del Projecte d'actuació específica i l'estudi d'impacte i integració paisatgística, per adequar l'edificació del Mas Can Pipes
Exercici: 2024 Bop: 46-0 Edicte: 1627 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació inicial de la memòria tècnica per a la posada en marxa d'una comunitat energètica
Exercici: 2024 Bop: 42-0 Edicte: 1515 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Mont-ras al Pla de serveis de procediments sancionadors en matèria de trànsit i d'infracció d'ordenances
Exercici: 2024 Bop: 33-0 Edicte: 1119 AJUNTAMENT DE MONT-RAS - Aprovació definitiva del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi