Perfil de contractant

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament de Mont-ras conforme al precepte legal esmentat.

 

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ EN TRÀMIT

 

PROPERES LICITACIONS

Perfil de contractant