Selecció de Personal

Consulteu tots els processos de selecció de personal al següent enllaç:

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL


PROCÉS ESTABILITZACIÓ DE PLACES DE PERSONAL TEMPORAL I INTERÍ

L’Ajuntament de Mont-ras ha aprovat les bases i convocatòria del procés estabilització de places de personal temporal i interí. Podeu consultar en aquest espai els documents corresponents a aquest procés.


FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL I SELECCIÓ DE PERSONAL PEL NOMENAMENT INTERÍ PER CONCURS – OPOSICIÓ DE SECRETARI/ÀRIA INTERVENTOR/A DE L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS.