Selecció de Personal

Consulteu tots els processos de selecció de personal al següent enllaç de contractació de personal.


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE VACANTS PER MALALTIA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE NETEJADORES I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL


CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS PEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ


PROCÉS ESTABILITZACIÓ DE PLACES DE PERSONAL TEMPORAL I INTERÍ

L’Ajuntament de Mont-ras ha aprovat les bases i convocatòria del procés estabilització de places de personal temporal i interí. Podeu consultar en aquest espai els documents corresponents a aquest procés.


FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL I SELECCIÓ DE PERSONAL PEL NOMENAMENT INTERÍ PER CONCURS – OPOSICIÓ DE SECRETARI/ÀRIA INTERVENTOR/A DE L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS.