Tràmits en línia

FITXA DE CREDITOR  – DADES BANCÀRIES

Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d’obligacions a favor de creditors i creditores de l’Ajuntament de Mont-ras.

Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el creditor no en declari la modificació o la baixa de forma expressa. No s’acceptaran altes o canvis de compte que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs.

Amb la signatura electrònica d’aquest document es declara que totes les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l’Ajuntament de Mont-ras de qualsevol responsabilitat derivada d’una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.

Cal enviar la fitxa al mail: serveiseconomics@mont-ras.cat

Per a + informació podeu contactar amb Tresoreria al telèfon 972 301974.


TRÀMITS EN LÍNIA

ATENCIÓ: Els models de l’AOC (Administració Oberta de Catalunya) no sempre contemplen tota la documentació necessària o tenen un model específic. Per això us preguem que utilitzeu els arxius “Word” situats a la part inferior d’aquest escrit i els adjunteu a “instància genèrica” (Dins Catàleg de Tràmits En línia AOC).

Per identificar-vos necessiteu una signatura electrònica que acrediti la vostra persona:

  • Certificat digital idCAT. Es pot tramitar a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament de Palafrugell. Av. Josep Pla, 9 -17200 Palafrugell – Horari de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h. Tel. 972613100. Cost: Gratuït. S’entrega un PEN amb el qual baixar el certificat digital i el programari a l’ordinador habitual.
  • Certificat digital idCAT Mòbil. Es pot utilitzar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador. No cal descarregar programari. Per obtenir-lo cal disposar de targeta sanitària, mòbil i DNI. Tràmit on-line a https://idcatmobil.seu.cat/

Si teniu dubtes, contacteu a través del mail: atenciociutadana@mont-ras.cat