Urbanisme

LLICÈNCIA MUNICIPAL PER UNA ACTIVITAT D’ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES NO PERMANENTS DESMUNTABLES PER A LA CELEBRACIÓ DE L’ESPAI VILLAGE DEL FESTIVAL CAP ROIG 2024


PROJECTE ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER ADEQUAR L’EDIFICI DEL MAS CAN PIPES, SITUAT EN EL BARRI DE CANYELLES NÚM. 3 DE MONT-RAS


MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSDIÀRIES I DE PLANEJAMENT DE MONT-RAS EN L’ÀMBIT DE LA UA-9