Urbanisme

PROJECTE ACTUACIÓ ESPECÍFICA I EIIP PER LA IMPLANTACIÓ D’UN ESTABLIMENT DE TURISME RURAL EN LA MODALITAT DE MASOVERIA AL MAS CAN MONT (BR. CANYELLES, 5)


PROJECTE ACTUACIÓ ESPECÍFICA I EIIP PER LA REFORMA REHABILITACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL MAS ROSELLÓ (BR. CIUTADELLA, 13)


PROJECTE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE L’ESTACIÓ DE SERVEI AMB EL CENTRE DE RENTAT PER A VEHICLES


SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL PER UNA ACTIVITAT D’ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES NO PERMANENTS DESMUNTABLES PER A LA CELEBRACIÓ DE L’ESPAI VILLAGE DEL FESTIVAL CAP ROIG

Podeu consultar aquí la documentació


MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE MONT-RAS EN L’ÀMBIT DEL SAU-4
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 7 de març de 2022 va aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament en l’àmbit del SAU-4. Podeu consultar aquí la documentació:


APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA PARCIAL SAU-4
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2022, l’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial del SAU-4. Podeu consultar la documentació: