Subvenció de la Diputació de Girona

Es fa saber que la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de 9.000,00 €, per al suport de millora d’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dins del programa “Pla a l’Acció 2022-2023”, segons el següent quadrant: