SUBVENCIÓ. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Es fa a saber que el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, per a despeses d’inversió de la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de 25.2749,27 € segons el detall: