SUBVENCIÓ. Rehabilitació dels carrers Santiago Bañeras i Pau Casals

Es fa saber que la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de
80.000,00 €, per al suport al projecte de rehabilitació dels carrers Santiago Bañeras i Pau Casals, Urb.Torre Simona, segons el següent quadrant: