Subvenció de la Diputació de Girona

Es fa saber que la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de 80.000,00 €, per al suport de la renovació d’enllumenat públic amb tecnologia LED segons el següent quadrant: