Subvenció de la Diputació de Girona

Es fa saber que la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Mont-ras una subvenció per import de 1.250,00 €, per al suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals del programa A3, segons el següent quadrant: